Pozvánka na členskou schůzi družstva – středa 27.6.2018 od 18.30

Místo konání: PŘÍZEMÍ DOMU

Program schůze:

1. projednání postupu a podmínek převodu bytů do vlastnictví členů družstva

2. schválení převodu bytů do vlastnictví členů družstva

3. schválení povinnosti členů družstva, kteří budou mít převedeny jednotky do vlastnictví, hradit splátku úvěru (dluhové služby) připadající na jimi vlastněnou jednotku na Fond dluhové služby

4. projednání a schválení převzetí správy domu Společenstvím vlastníků Prachnerova 674/8, Praha 5 k 1.1.2019

5. udělení pověření představenstvu družstva pro jednání na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků Prachnerova 674/8, Praha 5 ohledně výše zálohy na služby, odvodu do fondu oprav a výše mimořádné zálohy pro zajištění financování chodu SVJ

6. schválení převodu prostředků na úhradu mimořádné zálohy pro zajištění financování chodu SVJ z fondu oprav družstva na fond oprav SVJ

7. schválení účetní závěrky za rok 2017

V Praze dne 5. června 2018

Představenstvo BD svolavatelé členské schůze

Výměna vodoměrů TUV 6.4.2018

Dne 6.4.2018 8,30- 13,00
dojde k výměně vodoměrů TUV včetně kontroly načítání vody vodoměry TUV z dostupných zařízení (zjištění průtoku vody vodoměrem při spuštění vody v koupelně, kuchyně, toalety).
Výměnu provede firma Alltech.

Prosíme Vás proto o zpřístupnění bytů ať už Vámi nebo Vašimi nájemníky.
Bohužel termínově i časově jsou možnosti u dodavatele omezené.

Výměna by probíhala od horního patra dolů, cca 15min na byt.
Pokud někdo potřebuje specifickou hodinu, prosím nahlašte, harmonogram předáme Alltechu.

Bytové družstvo Prachnerova 8